Fundashon Bon Intenshon

Fundashon Bon Intenshon zet zich in voor sociale verbetering op Curaçao door (inter)nationale muziek, sport en kunst projecten met een focus op de ontwikkeling van de jeugd

Feestelijke Heropening Buurtcentrum Seru di Papaya

Speech gegeven door Fundashon Bon Intenshon voorzitter de heer Gregory Elias bij de feestelijke heropening van buurtcentrum Seru di Papaya in de wijk Seru Fortuna op woensdag 12 maart 2014:

“Goedemiddag mandatarissen Mevr Jeanne Marie Francisca en Mevr Irene Dick, respectievelijk minister van Sociale Zaken en Welzijn en minister van Onderwijs, Sport en Cultuur en genodigden.

Vanmiddag zijn we bij elkaar om de feestelijke heropening van dit buurtcentrum te vieren.

Elke buurt of elk dorp van enige grootte op Curaçao heeft zijn eigen buurtcentrum. Zo lijkt het althans op papier. Echter een korte rondrit langs een paar buurten en dorpen leert dat velen nog zo’n essentiële ontmoetingsplaats moeten missen.

En die buurten of dorpen die wel over een buurthuis beschikken moeten constateren dat het met de staat van hun buurthuis slecht tot zeer slecht gesteld is.

Zo ook hier op Seru waar het ‘buurthuis’ verworden is tot een verlaten pand, verkerend onder zeer deplorabele en gevaarlijke omstandigheden en eigenlijk rijp voor de sloop.

Fundashon Bon Intenshon vond het van belang om hierin verandering te brengen gelijk zij dat ook gedaan heeft met het sportcomplex van Seru. De staat waarin dat nu verkeert is uniek te noemen op Curaçao.

Waarom deze hulp? Welnu, een van de belangrijke doelstellingen van de Fundashon is hulp en ondersteuning in de ruimste zin van het woord verlenen aan duurzame vorming en het welzijn van de jeugd maar ook van de minderbedeelden in onze samenleving.

En hoe kun je die doelstellingen realiseren? In onze bescheiden mening door vorming mogelijk te maken, te stimuleren op sportief, cultureel en sociaal gebied. Immers als iemand zich geestelijk sterk voelt, gezond kan denken en handelen zelfs al zijn zijn of haar andere woonomstandigheden niet wat ze wezen moeten dan zaai je en oogst je een belangrijke houvast voor je eigen duurzame ontwikkeling. En dit buurthuis, zoals het nu is opgeknapt en ingericht, biedt aan die deelgebieden en zijn gebruikers alle mogelijkheden om dat niveau te bereiken. De kinderen kunnen nu volley- en basketbal beoefenen, ouderen kunnen elkaar treffen, huiswerkbegeleiding is mogelijk, de laatste IT voorzieningen zijn voorhanden, het theater is in volle glorie opgeknapt voor sociale en culturele activiteiten en gymnastiek instrumentaria is ruimschoots voorhanden.